Arche archiwum: czasopisma pooświecone genius loci, kulturze przestrzeni, twórczooci artystycznej i architektonicznej 
aktualności archiwum autorzy redakcja kontakt
Ostatni numer:

"Arche" powstało, jako cza sopismo poświecone twórczości, kulturze i krytyce artystycznej oraz architektonicznej. Było pismem czarno-białym w formacie A3. Pierwszy numer ukazał się w 1988 roku jako wydawnictwo jednorazowe, gdy? ówczesny Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji| i Widowisk (cenzura) nie wydał zgody na publikowanie czasopisma. "Arche" ukazywało się ciągle acz nieregularnie od 1990 roku od momentu zniesienia cenzury do 2000 roku. "Arche" było pismem wychodzącym od czasu do czasu, trzy, cztery lub dwa razy do roku. Tematyka obejmowała wszystkie dyscypliny artystyczne: malarstwo, grafikę, rysunek, fotografię, instalacje, teatr, operę, film, rzeĽbę, architekturę, wydobywając dawne i aktualne związki pomiędzy nimi. "Arche" zwracało szczególną uwagę na formułowanie nowych propozycji artystycznych. Wznawiamy "Arche" w tym samym formacie, również jako pismo czarno-białe. Tematyka pozostaje ta sama, lecz rozszerza się. Akcentujemy pojęcia i zjawiska genius loci, kultury przestrzeni, twórczości.
 LA gallery - galeria architektury krajobrazu