Arche kontakt: czasopisma pooświecone genius loci, kulturze przestrzeni, twórczooci artystycznej i architektonicznej 
aktualności archiwum autorzy redakcja kontakt
Ostatni numer:arche.redakcja@gmail.com


Stowarzyszenie Genius Loci
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
zarzad@geniusloci.org.pl
41 2130 0004 2001 0511 6579 0001


Adam Grabinski
admin@geniusloci.org.pl
(022) 842 81 01 wew. 153

gdzie kupić?

Sklep internetowy: Muzeum Pałac w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16,
02-958 Warszawa


prenumerata

Zgłoszenia prenumeraty Arche prosimy kierować na adres: admin@geniusloci.org.pl,
Cena prenumeraty to 80 zł rocznie.
 LA gallery - galeria architektury krajobrazu